Craftmanship

รับสร้างพระพุทธรูป - เทวรูป

FOUNDRY

โรงหล่อพระเทพศรียันตรา

ประวัติโรงหล่อพระเทพศรียันตรา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2502 จากประสบการณ์ทำงานที่มีมากว่า 60 ปี ซึ่งเดิมนั้นใช้ชื่อว่า โรงหล่อพระ ส.แก้วรัตนะ ผู้ก่อตั้ง
“คุณพ่อสุทัศน์ แก้วมโนรมย์” ซึ่งท่านเป็นบิดาของ “อาจารย์อานนท์ แก้วมโนรมย์”

เมื่อปี พ.ศ.2546 ท่านอาจารย์อานนท์ แก้วมโนรมย์ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงหล่อพระเทพศรียันตรา” ซึ่งท่านเรียนรู้วิชางานปั้น งานหล่อ จากผู้บุกเบิก คือ คุณพ่อสุทัศน์ แก้วมโนรมย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ปลูกฝัง และปฏิบัติจนมีความชำนาญการ

ต่อมาท่านอาจารย์อานนท์ได้มีโอกาสร่วมงานกับกรมศิลปากร (กองช่างสิบหมู่) โดยอยู่ในทีมงาน “อาจารย์สุกิจ ลายเดช” ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ซึ่งท่านมีผลงานโดดเด่น คือ ผู้ปั้นงานอนุเสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง และร่วมกันสร้างงานนูนต่ำรัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึกสยามมินทร์ และสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

ต่อมาได้ทำงานร่วมกับ “อาจารย์ชัยศรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา” พร้อมด้วยศิลปินท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน ทั้งศิลปินในประเทศและต่างประเทศ จนทำให้การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและทรงคุณค่าสืบทอดต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ของท่านอานนท์ แก้วมโนรมย์ คือ ในปี พ.ศ.2552 ได้รับงานสร้างประตูพระราชวัง ทำจากงานโลหะทองเหลืองสูง 12 เมตร และงานประตู หน้าต่าง ไม้สักอีกหลายขนาด งานประติมากรรมน้ำพุ โคมไฟ งานเฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งภายใน ภายนอก ณ พระราชวัง รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย (Royal residences in Malaysia. Istana Teregganu, Kuala Lumpur)
และยังมีผลงานอื่นๆ อยู่ในยุโรปและอเมริกา อีกหลายผลงาน

นับแต่นั้นจนถึงบัดนี้ โรงหล่อพระเทพศรียันตราและทีมงานยังคงรักษามาตรฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผลงานทุกชิ้นที่ได้รังสรรค์ออกมานั้น ทรงคุณค่าของงานศิลปะได้อย่างงดงามวิจิตรศิลป์

ผลงานของเราจึงเป็นที่ยอมรับและพูดถึงจากปากต่อปากอย่างแพร่หลาย จนโรงหล่อของเราเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การยอมรับและเชื่อใจมั่นในผลงานของเรามาโดยตลอด

รับสร้างและตกแต่งพระพุทธรูป เทวรูป ด้วยเทคนิคใหม่และแบบโบราณ งานวัตถุมงคลต่าง ฯลฯ
“เพื่อเป็นมรดกทางจิตวิญญาณ แห่งความศรัทธา ฝากไว้บนแผ่นดิน”

สนใจติดต่อสร้างพระพุทธรูป – เทวรูป 
โทร 096 – 654 – 6159

OUR WORK
ผลงานของเรา
CONTACT
ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา – บางแค 1483 ถนนกาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 096 654 6159