GANESH

พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา

พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา เทวสถานที่มีพระพิฆเนศปางที่ 33 แห่งแรกในเมืองไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘๓ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จัดแสดงในเนื้อที่ มากกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๖ พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราหนึ่งในเทวะสถานที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความศรัทธา และความปรารถนาอันแรงกล้า ของ อาจารย์อานนท์ แก้วมโนรมย์ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้... 

FORTUNE

พระพิฆเนศปางศรีชูบา ดิษติ กานาปติ

ปางที่ 33 มงคลจักรวาลที่รวมเอาพรอันประเสริฐทั้งหลายไว้ด้วยกัน ผู้ที่เปิดเผยความลับของพระพิฆเนศ ๕๑ ตา ปางนี้ คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปนิกชื่อดังของประเทศอินเดียตอนใต้ ชื่อว่า “T.Bhasskaradoss” เขามีความเชี่ยวชาญงานศิลปะประติมากรรม โดยเฉพาะงานปั้นเทวรูปของศาสนาฮินดูถึงขนาดอุทิศตนเองใช้ชีวิตอยู่ใน “วัดชิตวารารัม” เพื่อสร้างงานศิลปะในการปั้นเทวะรูปปางต่างๆ และผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ “T.Bhasskaradoss” คืองานปั้นรูปพระศิวะ ปางนาฏราช องค์ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

ปาง ๕๑ ตา หรือ ปางที่ ๓๓ ปางแห่งมหาอํานาจและวาสนา

Screen_Shot_2563-10-22_at_08.57.24-removebg-preview
UNIVERSE
“อภิมหายันต์รวยมงคล จักรวาลศรียันตรา”

เปิดพลังความลับ ความศักดิ์สิทธิ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน คือ “อภิมหายันต์รวยมงคล จักรวาลศรียันตรา” ยันต์จักรา ยันต์สีมันตรา คือยันต์ที่มีพลัง โดยเป็นศูนย์รวมพลังจักรวาล ตามความเชื่อและศัทธามาอย่างยาวนาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
FORTUNE

เช่าบูชาองค์เทพ

พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐี ”ปางแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคลาภ และความร่ำรวยอย่างน่าอัศจรรย์” ความเชื่อ ความศรัทธา ปาฎิหาริย์ บังเกิด

ความเชื่อในศาสนาฮินดูยุคปัจจุบันมิได้จำกัดเฉพาะในราชสำนักเท่านั้น ประชาชนทั่วไปก็ให้ความเคารพอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก การสร้างศาลา รูปเคารพไว้ตามหน้าห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา เพื่อให้ช่วยปกป้องรักษา เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้บูชา ณ สถานที่นั้นๆ

CONTACT
ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา – บางแค 1483 ถนนกาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 096 654 6159